Vaakuna

Heraldikko Jukka Suvisaarelta saatiin ehdotus vuonna 1992. Ehdotuksessa on sinisellä pohjalla hopeinen myllynkivi yläosassa ja kaksi tyyliteltyä kirkontornia alaosassa myös hopeisina. Vaakunaselitys perustuu suvun eri haaroissa kerrottuun perimätietoon papiksi lukemaan lähteneistä henkilöistä. Koska tätä tietoa ei sukututkimuksen keinoin voitu todistaa, jäi vaakunaehdotus niin sanotusti ”pöydälle” joiksikin vuosiksi.

11.11.1996, sen jälkeen, kun vaakunaselityksen papilliset viittaukset oli unohdettu, ja päädytty siihen, että kirkontornit kuvaavat Lapinjärven kunnan kahta kirkkoa, suomen- ja ruotsinkielistä, rekisteröitiin seuran sukuvaakuna Suomen Heraldisen seuran rekisteriin numerolla 758.
Virallinen vaakunaselitys kuuluu: Sinisellä kilvellä myllynkivi ja kaksi nousevaa apilahuippuista kärkeä; kaikki hopeaa.

Joulukuussa 1996 vaakunasta teetettiin ensimmäinen 50 kpl:n painos pöytästandaareja, joita on jaettu jäsenistölle merkkipäivinä. Vuoden 2005 sukujuhlaan mennessä jaettu on jo 60 viiriä. Tosin monet sellaiset jäsenet, jotka ovat perineet standaarin vanhempiensa jälkeen, ovat halunneet vain uuden oman tarran viirin jalustaan, eli fyysisesti jaettujen pöytäviirien määrä on pienempi kuin 60.